Cần tư vấn

AN TÂM SONG HÀNH

bảo vệ đến 100 tuổi

Bảo vệ trọn đời đến 100 tuổi

song hành bảo vệ

Bảo vệ người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí

đầu tư cam kết

Tích lũy hiệu quả và an toàn với lãi suất đầu tư cam kết

miễn phí
thẩm định
sức khỏe

Miễn thẩm định sức khỏe khi gia tăng mức bảo vệ vào dịp đặc biệt

thưởng hấp dẫn

Gia tăng giá trị Tài khoản hợp đồng với các khoản thưởng hấp dẫn ngắn hạn và dài hạn

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Tuổi tham gia:

Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi

Tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm:

100 tuổi

Thời hạn bảo hiểm:

Từ 11 năm – 100 năm

AN TÂM SONG HÀNH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

An Tâm Song Hành cung cấp các quyền lợi bảo hiểm gì?

Bảo hiểm An Tâm Song Hành là giải pháp tài chính vừa chu toàn bảo vệ bạn và người thân, đồng thời giúp gia đình bạn thêm an tâm vẹn toàn cho các kế hoạch tài chính tương lai.

Xem thêm »

An Tâm Song Hành cung cấp các quyền lợi bảo hiểm gì?

Bảo hiểm An Tâm Song Hành là giải pháp tài chính vừa chu toàn bảo vệ bạn và người thân, đồng thời giúp gia đình bạn thêm an tâm vẹn toàn cho các kế hoạch tài chính tương lai.


Chu toàn bảo vệ
• QL Bảo vệ linh hoạt từ 11 đến 100 năm với hai lựa chọn quyền lợi bảo hiểm cơ bản và nâng cao.
• Chu toàn bảo vệ gia đình bạn trước rủi ro với quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, tử vong, tai nạn
• Đặc biệt với lựa chọn song hành, bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí.
• Nhận ngay hỗ trợ kịp thời tối đa 30 triệu từ quyền lợi Chu toàn hậu sự.
• Chủ động điều chỉnh mức bảo vệ: Miễn một lần thẩm định sức khỏe khi tăng số tiền bảo hiểm vào dịp đặc biệt, linh hoạt thay đổi nhu cầu bảo vệ và gia tăng bảo vệ với các sản phẩm bổ trợ.
An tâm vẹn toàn cho kế hoạch tài chính tương lai
• Linh Hoạt đóng thêm phí bảo hiểm lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản cho mỗi năm.
• Tích lũy hiệu quả và an toàn từ Quỹ liên kết chung và có đầu tư cam kết.
• Gia tăng giá trị Tài khoản hợp đồng với các khoản thưởng hấp dẫn
• Chủ động thay đổi kế hoạch tài chính như linh hoạt đóng phí kể từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi, rút một phần giá trị Tài khoản hợp đồng hoặc tạm ứng từ giá trị hoàn lại.
• Nhận 100% giá trị tài khoản hợp đồng khi đáo hạn hợp đồng.

Rút gọn »

Các điểm khác biệt giữa An Tâm Song Hành với các sản phẩm cùng dòng BH Liên kết chung là gì?

Bảo hiểm An Tâm Song Hành không chỉ bảo vệ Người được bảo hiểm mà còn gia tăng quyền lợi bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí bảo hiểm vừa giúp khách hàng thể hiện được sự quan tâm... Xem thêm »

Các điểm khác biệt giữa An Tâm Song Hành với các sản phẩm cùng dòng BH Liên kết chung là gì?

Bảo hiểm An Tâm Song Hành không chỉ bảo vệ Người được bảo hiểm mà còn gia tăng quyền lợi bảo vệ thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí bảo hiểm vừa giúp khách hàng thể hiện được sự quan tâm đến người thân mà vẫn chủ động bảo vệ cho chính mình.
Ngoài ra, An Tâm Song Hành còn có các mức thưởng hấp dẫn và trọn vẹn cả ngắn hạn và dài hạn giúp gia tăng giá trị Tài khoản hợp đồng và thời hạn hợp đồng linh hoạt từ 11 năm đến 100 năm giúp kế hoạch tài chính của khách hàng linh hoạt hơn.

Rút gọn »

Bảo vệ thêm người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí là quyền lợi như thế nào?

Với quyền lợi Tử vong do tai nạn của Người được bảo hiểm, Khách hàng đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ để một Người được song hành bảo vệ được bảo vệ cùng Người được bảo hiểm với quyền lợi này. Khi đó, Hợp đồng... Xem thêm »

Bảo vệ thêm người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí là quyền lợi như thế nào?

Với quyền lợi Tử vong do tai nạn của Người được bảo hiểm, Khách hàng đăng ký lựa chọn song hành bảo vệ để một Người được song hành bảo vệ được bảo vệ cùng Người được bảo hiểm với quyền lợi này. Khi đó, Hợp đồng sẽ không cần phải đóng thêm phí bảo hiểm, không tăng chi phí bảo hiểm rủi ro và không yêu cầu thẩm định sức khỏe của Người được song hành bảo vệ.
Trước khi Người được bảo hiểm đạt tuổi 66, nếu Người được bảo hiểm hoặc Người được song hành bảo vệ tử vong do Tai nạn trước khi người này đạt tuổi 66, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 01 trong 02 mức quyền lợi sau:
• Tử vong do tai nạn: 20% Số tiền bảo hiểm, tối đa 01 tỷ đồng.
• Tử vong do tai nạn đặc biệt: 50% Số tiền bảo hiểm, tối đa 2,5 tỷ đồng.
Quyền lợi này phát sinh một lần duy nhất cho một sự kiện bảo hiểm cho dù sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với Người được bảo hiểm/hoặc Người được song hành bảo vệ và cho sự kiện bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất nếu có nhiều sự kiện bảo hiểm xảy ra cùng một lúc.

Rút gọn »

GỬI CÂU HỎI CHO DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM

Bạn có phải là khách hàng hiện hữu của Công ty?

(*) là phần bắt buộc phải điền thông tin

Tôi đồng ý nhận các thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Dai-ichi Life Việt Nam.